FAQ – Często zadawane pytania

Hydrofilowość jest to zdolność cieczy do rozlewania się na powierzchni. Pojecie napięcia powierzchniowego dotyczy ciał ciekłych i jest siłą występującą na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą. Energia powierzechni dotyczy ciał stałych, gdzie mobilność atomów jest ograniczona. Zwilżalność to wielkość mierzona podczas pomiarów tuszami do pomiaru energii powierzchni i wielkość jest równa lub zbliżona do energii.

Tusze SmartDrop są wykona z różnych cieczy, których zastosowane proporcje określają ich wartość. Po pierwszym otwarciu, ciecze zaczynają powoli odparowywać. W związku z tym, że ciecze składowe tuszu nie odparowują z tą samą szybkością, nominalna wartość nowego tuszu będzie się zmieniać co oznacza, że nie będzie po pewnych czasie mógł dokonywać wiarygodnych pomiarów. Aby spowolnić ten fenomen, jest dalece zalecane nie pozostawać otwartych markerów i flakoników. W praktyce okres przydatności tuszy SmartDrop-E wynosi 3 miesiące a tuszy SmartDrop-F 6 miesięcy.

Jeżeli pomiarzostanie dotkonany na zanieczyszczonej powierzchni i zanieczyszczenie dostanie się do tuszu w markerze i flakoniku, wartość nominalna może zostać zmieniona. Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia pomiaru na zanieczyszczonej powierzchni, jedynym sposobem jest zastosować tusze we flakoniku używając zamiast pędzelka bawełnianych jednorazowych wałeczków.

Tusze SmartDrop-F można stosować na wszystkich materiałach i są przez to bardziej uniwersalne. Tusze SmartDrop-E zostały przetestowane i zatwierdzone do pomiarów na następujących materiałach: PTFE, EPDM, PET, PCV i są zalecane po pomiarów na: PP, PE, solikonach, szkle, aluminium, PC, PS, PMMA.

Posiadamy tuszę o różnych proporcjach składników a co za tym o różnych energiach powierzchni (od 24 do 72 mN/m). Nasze tusze aplikujemy na powierzchnię za pomocą pędzelka, bawełnianego wałeczka lub markera. Jeżeli po aplikacji tusz rozpływa się na powierzchni przynajmniej 2 sekundy, oznacza to, że energia powierzchni ciała stałego jest wyższa od energii powierzchni tuszu. Jeśli jednak tusz się kurczy przez 2 sekundy na badanej powierzchni, to energia powierzchni jest mniejsza od energii powierzchni tuszu. Właściwa energia powierzchni odpowiada najmniejszej wartości tuszu, który nie zwilża powierzchnie i nie rozpływa się po niej.

Tusze SmartDrop-E są produkowane według normy QSTM D2578-09. Tusze SmartDrop-F są produkowane wg normy ISO 8296 : 2003.

Tusze typu SmartDrop-E zawierają wodę, etanol i barwniki i nie są toksyczne. We względu na zawartość etanolu, opakowanie zawiera informację o łatwopalności (Rodzaj ryzyka: H225). Tusze typu SmartDrop-F zawierają wodę, 2-etoxyetanol, formamidy oraz barwniki co powoduje, że tusze są toksyczne. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tuszy należy przestrzegać ostrzeżen zawartych na opakowaniu.

Tusze SmartDrop są produkowane we Francji przez firmę Acxys Technologies, która specjalizuje się w technologii obróbce powierzchni metodą plazmy atmosferycznej. Powiększenie oferty o tusze SmartDrop było przedmiotem projektu jednego inżyniera Acxys Technologies specjalizującego się w inżynieri materiałów oraz jednego laboratorium materiałowego z okolic Grenoble. Rezultatem wspólnej pracy jest gwaracja precyzyjnej powtarzalności w procesie produkcji tuszy. Gwarantujemy dzięki temu wysoką jakość naszych tuszy i ich właściwści już podczas użytkowania u klienta. Zakupując tusze na tej stronie powierzacie państwo swoje przyszłe badania tuszom przygotowanym przez osoby, które przestudiowały zagadnienie i mogą w razie potrzeby doradzić Państwu. Osoby te gwarantują niezawodność pomiarów swoich produktów.

Aby wybrać odpowiednią wartość tuszu, należy znać rodzaj materiału, której energię powierzchni chcecie państwo mierzyć. Kolejnym krokiem jest poznanie energii powierzchni ja ma być mierzona. Zregułu informację tą łatwo jest znaleść w internecie. Jak tylko znamy tę informację dobieramy 2 do 3 tusze w okolicy oczekiwanej wartości. Dla przykładu, jeśli materiałem jest PP to energia nominalna powierzchni tego materiału to około od 30 do 32 mN/m. Można w tej sytuacji wybrać wartości 30, 32 i 34 mN/m.
Inną drogą do określenia wymaganej energii powierzchni jest odnalezienie jej w wymaganiach technologicznych klienta, specyfikacji farby lub kleju, który ma być aplikowany. Podobnie tutaj należy dobrać 2, 3 tusze o wartościach energii powierzchni zbliżonych do wartości, która ma być osiągnięta.

Jeżeli nie ma możliwości określenia jaka wartość energii powierzchni ma być osiagnięta, proponujemy rozpocząć pomiary dostępnym zestawem 7 tuszy o wartościach najmniejszych i największych.

Typ tuszuSmartDrop-ESmartDrop-F
Norma referencyjna ASTM D2578-09 ISO 8296 : 2003
Składniki Woda, etanol, barwniki Woda, etanol, 2-Etoxyetanol, formamidy, barwniki
Toksyczność Toksyczny Toxique
Materiał PTFE, EPDM, PET, PCV Wszystkie
Color Żółty Niebieski
Zakres wartości 22-72 mN/m 28-72 mN/m

Praktyka i ośrodki naukowe zdecydowała, że zwiżalność określamy w jednostce mN/m (mertoniutony na metr) a energię powierzchni w mJ/m2 (miliJule na metr kwadrat). Te dwie jednostki są jednocześnie ekwiwalentne pod względem fizycznym i dlatego często można spotkać w opisie wymagań technologicznych. W przemyśle spotyka się również jednostkę dyne/cm2, jednak nie jest ona jednostką układu SI.

Czubek markera ma grubość 5mm.

Markery są umieszczane w plastikowej zamykanej na zip torebce i następnie wysłane w kopercie z bombelkami powietrza. Flakoniki natomiast są umieszczane w osobnych kartonikach i także wysyłane kopercie z bombelkami powietrza.

Zalecane jest by po każdym użyciu, w celu zminimalizowania parowania, nakładać zatyczkę na markery i flakoniki. Po pomiarze zalecamy przechowywać markery i flakoniki w suchym miejscu pozbawionym światła. Jeżeli nie otwieracie Państwo markerów lub flakoników od razu po dostawie, zalecamy umieścić je w hermetycznym plastikowym woreczku i przechowywać lodówce.

Precyzja pomiaru tuszami i precyzja tuszy jest taka sama. Przyjmuje się, że precyzja pomiaru energii powierzchni tuszami to od 2 do 4mN/m. Jednocześnie ocena zwiżalności może różnić się w zależności od osoby która dokonuje pomiaru. W tego powodu tusze posiadają wartości co 2. Aby nie było sytuacji, że tusze o różnych wartościach nie miały tej samej energii powierzchni Acxys Technologies produkuje tusze z toleracją ± 1 mN/m.

Norma ISO 8296 : 2003 definiuje mieszanki składników wartości 64, 65 , 67, 70 mN/m. Wszystkie nasze tusze mają wartości parzyste poza tuszem o wartości 67mN/m. Wartość 67mN/m jest wartością pomiędzy wartością 64 i 70mN/m.

Napięcie powierzchni wody to 72,8mN/m w 20°C . Z praktycznego punktu widzenia zakładamy, że zwiżalność wody wynosi 72mN/m. Wybraliśmy zatem tą wartość dla tuszy, które składają się w 100% z wody.