SmartDrop-E czy SmartDrop-F: Który wybrać?

Acxys Technologies oferuje dwa typy tuszów pomiarowych: Tusze SmartDrop-E i tusze SmartDrop-F. Posiadają one różne włąściwości a co za tym idzie różne zastosowanie. Oba typy oferowanych tuszy spełniają wymagania odpowiednich norm. Tusze Smartdrop-E spełniają wymagania normy ASTM D2578-09 a tusze Smartdrop-F spełniają wymagania normy ISO 8296 : 2003.

Przy doborze odpowiedniego typu tuszu, należy zwrócić uwagę na typ materiału, którgo energia powierzchni będzie mierzona.

MateriałRekomendowany typ tuszu
SmartDrop-ESmartDrop-F
PTFE x x
PP x
PE x
Silikon x
EPDM x x
Szkło x
Aluminium x
PC x
PET x x
PCV x x
PS x
PMMA x
Inne x

Legenda : PP (polipropylen), PMMA (polimetakrylan metylu) PTFE (Poli-tetrafluoroetylen lub teflon), PCV (Polichlorek winylu).

Jeśli aplikacja tuszu SmartDrop-E dobrze rozprowadza się na powierzchni kompatibilnego materiału, jest preferowane, aby stosować do pomiarów właśnie ten tusz, ponieważ jest nietoksyczny (tusz jest wykonany na bazie wody, etanolu oraz barwników) w odróżnieniu do tuszu SmartDrop-F, który jest toksyczny (tusz jest wykonany na bazie wody, 2-Etoxyetanolu, formamidów oraz barwników). Dodatkowo tusze SmartDrop-E posiada szerszy zakres pomiarowy: od 22 do 72 mN/m podczas, gdy tusze SmartDrop-F posiadają zakres pomiarowy od 28 do 72 mN/m.

Ważnym elementem wpływającym na dobór typu tuszu jest kolor materiału. Tusze SmartDrop-E posiadają kolor żółty fluoryzujący podczas, gdy tusze SmartDrop-F mają kolor ciemny niebieski. W praktyce tusze SmartDrop-E są bardziej widoczne na ciemnych materiałach niż tusze SmartDrop-F. Natomiast w przypadku, gdy mierzymy energię powierzchni na zółtej powierzchni PET, wybór tuszu SmartDrop-F będzie słuszniejszy.

Typ tuszuSmartDrop-ESmartDrop-F
Norma referencyjna ASTM D2578-09 ISO 8296 : 2003
Składniki Woda, etanol, barwniki Woda, etanol, 2-Etoxyetanol, formamidy, barwniki
Toksyczność Toksyczny Toxique
Materiał PTFE, EPDM, PET, PCV Wszystkie
Color Żółty Niebieski
Valeurs 22-72 mN/m 28-72 mN/m

Dobraliście Państwo swój typ tuszu pomiarowego? Wszystkie nasze produkty SmartDrop-E i SmartDrop-F możliwe do zamówienia online.