Tusze pomiarowe do pomiaru energii powierzchni materiałów

Napięcie powierzchniowe, energia powierzchni, hydrofilowość: Co mierzymy tuszami pomiarowymi?

Pojęcie napięcia powierzchniowego jest zwyczajowo używane przy cieczach. Napięcie powierzchniowe może być zdefiniowane jako siła występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym gazem lun inną cieczą.

Dla ciał stałych, gdzie mobilność atomów jest dużo bardziej ograniczone niż w cieczach, napięcie powierzchnione nazywane jest energią powierzchni.

Energia powierzchni dla ciał stałych i napięcie powierzchniowe cieczy wyrażone są w tych samych jednostkach tj. w mN/m, w dynes/cm lub w mJ/m².

Pojęcie energii powierzchni i napięcia powierzchniowego są pojęciami ilościowymi, Hydrofilowość dla odmiany jest pojęciem jakościowym. „Hydrofilowość jest zdolnością powierzchni materiału do nabierania wilgotności. To także zdolność ciał stałych do rozlewania na swojej powierzchni cieczy (Rama 1973).

Im większa jest energia powierzczni ciała stałego, tym większa będzie jego Hydrofilowość. Jeśli ciecz rozlewa się całkowicie na powierzchni ciała stałego, hydrofilowość jest duża.

Tusze pomiarowe, aby określić energię powierzchni materiału używają napięcia powierzchniowego cieczy zaplikowanej na powierzchni ciała stałego. Znając energię powierzchni ciała stałego, możemy wywnioskować czy powierzchnia ma wysoką lub niską hydrofilowość.

Dlaczego mierzyć energię powierzchni materiału?

Pomiar energi powierzchni materiału za pomocą tuszy pomiarowych pozwala na:

  • sprawdzenie jakości procesu obróbki powierzchni po procesie plazmy atmosferycznej lub koronowania
  • kontrolę czy proces odtłuszczenia lub czyszczenia został wykonany poprawnie
  • sprawdzenie czy materiał jest wystarczająco czysty, aby można było zaaplikować na nim atrament lub klej
  • kontrolę jakości materiałów przy dostawie
  • sprawdzenie przeprowadzonej poprawnie obróbki powierzchni.

Zasada działania tuszy pomiarowych: Jak mierzyć energię powierzchni materiału?

Tusze pomiarowe firmy Axcys Technologies pozwalają na określenie energii powierzchni materiałów. Ta energia powierzchni jest zbliżona do napięcia powierzchniowego tuszy.

Procedura pomiaru:

  • Nałóż tusz na powierzchnię pomiarową przy pomocy markera lub pędzelka (w zależności od używanego typu), lub jeśli powierzchnia powierzchni nie jest czysta przy pomocy bawełnianego wałeczka. Aby dowiedzieć się jak poprawnie dobrać energię w którą celujemy przy pomiarze prosimy zajrzeć do zakładki FAQ.
  • Jeśli tusz rozpływa się po powierzchni minimum 2 sekundy (ciecz rozpływa się w sposób ciągły), wartość energii tej powierzchni jest wyższa od wartości powierzchni tuszu. W tej sytuacji trzeba skorzystać z tuszu o wyższej wartości.
  • Jeśli tusz nie rozpływa się po powierzchni (tusz cofa się dłużej niż 2 sekundy), wartość energii tej powierzchni materiału jest niższa od napięcia powierzchniowego tuszu. W tej sytuacji trzeba skorzystać z tuszu o mniejszej wartości.

Wartość energii powierzchni materiału odpowiada wartości tuszu, wtedy kiedy nie rozpływa się on po powierzchni w sposób ciągły minimum 2 sekundy (tusz pozostaje rozprowadzony i wiecej się nie kurczy na powierzchni).

Jeśli mają Państwo więcej pytań, prosimy zajrzeć do zakładki FAQ.

FAQ

W innym przypadku prosimy użyć innego typu tuszu.

Typ Tuszo